Grijs Werkt

De Regiegroep GrijsWerkt heeft de opdracht een bijdrage te leveren aan de cultuuromslag zodat langer doorwerken weer gewoon wordt. Bij werkgevers en werknemers zijn ontwikkelingen en opvattingen hierover onderzocht. In ‘Werkt grijs door?’ rapporteert onderzoeksbureau Ecorys de stand van zaken op verzoek van het ministerie van SZW en in samenwerking met GrijsWerkt.

In het rapport is gespeurd naar trends en opvallende verschillen. Er is gekeken naar sectoren, leeftijdgroepen, bedrijfsomvang en sexe. De beste initiatieven zijn genomineerd voor de Senior Power Prijs.

Talent Vergrijst Niet! is genomineerd voor de Senior Power Prijs. Tijdens de Performa HR-vakbeurs is de prijs uitgereikt aan Corus Staal uitgereikt. Wij zijn trots op de nominatie en het door ons bereikte resultaat.