AOW-pensioen en uw partner werkt

Als uw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft, ontvangt u een toeslag op uw AOW-pensioen. Werkt uw partner, dan worden de inkomsten gedeeltelijk van de toeslag af getrokken. Ook uw inkomsten spelen een rol bij de hoogte van de toeslag. Als uw gezamenlijk inkomen (uw AOW-pensioen telt ook mee) hoger is dan € 2.547,78 per maand wordt uw toeslag met maximaal 10% verlaagd.

Gevolgen voor de toeslag
Als uw partner werkt, bereken dan de toeslag als volgt:

De eerste € 218,43 van het bruto maandsalaris van uw partner tellen niet mee.
Het salaris boven € 218,43 wordt voor twee derde van de toeslag afgetrokken.
Verdient uw partner bruto meer dan € 1.302,54 per maand, dan krijgt u geen toeslag.

Voorbeeld berekening
Voorbeeld: De toeslag is € 722,74. Uw partner verdient € 500 per maand. De eerste € 218,43 telt niet mee. Er blijft € 281,57 over. Twee derde daarvan is € 187,71. Dit bedrag gaat af van uw toeslag. Er blijft een toeslag over van € 535,03. Uw eigen inkomen is € 2.200. Het totale inkomen van u en uw partner is hoger dan € 2.547,78. Daarom wordt de  toeslag met 10% verlaagd. U ontvangt een toeslag van € 481,53.

bron: svb.nl