Meer 55-plussers aan het werk

De afgelopen 20 jaar is de arbeidsparticipatie van 55 plussers meer dan verdubbeld, hierbij is de participatie van ouderen op de arbeidsmarkt weer terug op het niveau van de jaren 60. dit blijkt uit gegevens van uitkeringsinstantie UWV.

In de periode 1960 tot 2013 begon de arbeidsparticipatie op 56 procent van alle 55 plussers om te dalen tot 25% in 1991. Momenteel zijn we nagenoeg terug op het oude niveau met een percentage van 53%.

Dat nu weer meer ouderen werken komt door de toenemende vraag naar personeel toen de economie halverwege de jaren tachtig weer begon te groeien. Daarnaast is het gestegen opleidingsniveau de belangrijkste verklaring. Naarmate mensen hoger zijn opgeleid, werken ze langer door.