Vierdaagse werkweek 55-plus

Bouwplaats- en uta-werknemers van 55 jaar en ouder hebben de mogelijkheid vier in plaats van vijf dagen per week te gaan werken.

In de brochure “De vierdaagse werkweek 55-plus” lees je hoe de vierdaagse werkweek 55-plus in de cao voor de bouwnijverheid is geregeld en hoe je deze regeling in de praktijk kunt invullen. De regeling geldt ook voor uitzendkrachten die als vakkracht in de bouwnijverheid actief zijn.

De tekst is gebaseerd op de cao die geldt van 1 januari tot en met 31 december 2011. Ook de roostervoorbeelden in deze brochure zijn afgestemd op de situatie in 2011.

Grijs Werkt

De Regiegroep GrijsWerkt heeft de opdracht een bijdrage te leveren aan de cultuuromslag zodat langer doorwerken weer gewoon wordt. Bij werkgevers en werknemers zijn ontwikkelingen en opvattingen hierover onderzocht. In ‘Werkt grijs door?’ rapporteert onderzoeksbureau Ecorys de stand van zaken op verzoek van het ministerie van SZW en in samenwerking met GrijsWerkt.

In het rapport is gespeurd naar trends en opvallende verschillen. Er is gekeken naar sectoren, leeftijdgroepen, bedrijfsomvang en sexe. De beste initiatieven zijn genomineerd voor de Senior Power Prijs.

Talent Vergrijst Niet! is genomineerd voor de Senior Power Prijs. Tijdens de Performa HR-vakbeurs is de prijs uitgereikt aan Corus Staal uitgereikt. Wij zijn trots op de nominatie en het door ons bereikte resultaat.