senior-power.nl - Privacy Policy

Wij hanteren het onderstaande privacybeleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de informatie die we mogelijk verzamelen bij uw bezoek en/of gebruik van senior-power.nl.

Bezoeken van senior-power.nl en/of het gebruiken van de aangeboden services via senior-power.nl houdt in dat u zich akkoord verklaart met de bepalingen in dit privacy beleid.

senior-power.nl behoudt het recht voor om dit privacy beleid zonder voorafgaande kennisgeving, en naar eigen goeddunken, aan te passen. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Het verder bezoeken van de website en/of het gebruiken van de aangeboden services via de website na wijzigingen in dit privacy beleid zal inhouden dat u zich akkoord verklaart met het privacybeleid en/of eventuele wijzigingen hierin.