Notarissen van 65plus werken door

Meer notarissen dan voorheen zijn nog werkzaam terwijl ze de leeftijd hebben bereikt van 65 jaar of ouder. In juli 2012 waren er 36 notarissen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikten, terwijl dat er twee jaar geleden, in mei 2010, nog 9 waren. Dat blijkt uit factsheets van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

In mei 2010 schreef de KNB op basis van de leeftijdsverdeling van de Nederlandse notarissen nog: ‘Duidelijk is dat er een golf aankomt van mannelijke notarissen die de komende jaren met pensioen gaan.’ Dat is inderdaad het geval, alleen wordt het moment van pensionering door steeds meer notarissen enkele jaren uitgesteld. Een verklaring daarvoor wordt in de factsheet niet gegeven, maar aangenomen mag worden dat dit mede een gevolg is van de slechte economische omstandigheden en onzekere situatie bij de pensioenfondsen, waaronder ook die van het notariaat.

Dit jaar werden er 17 notarissen van 65 jaar geteld, 10 van 66, 6 van 67 jaar, 2 van 68 jaar en 1 notaris is zelfs al 69 jaar oud. Twee jaar geleden waren er 8 notarissen van 65 jaar en 1 van 67. Het zijn overigens alleen mannen die op die leeftijd nog in het notariaat werken.

Lees meer (Bron) >

Zoektermen:

  • lotte schippers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *