De Nederlandse Bank (DNB) pleit voor hervorming van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Volgens DNB heeft Nederland een relatief lage werkloosheid maar zitten er relatief veel ouderen (55 plus) werkloos thuis. De arbeidsparticipatiegraad van ouderen tussen 55 en 65 is de afgelopen jaren weliswaar met 20% gestegen (van 34% naar 54% participatie) maar ondanks die stijging zijn er in Nederland weinig ouderen aan het werk vergeleken met andere landen. De stijging komt vooral door subsidies op langer werken en doordat het minder makkelijk is geworden om vervroegd met pensioen te gaan.

Versoepeling
Er zijn meer hervormingen nodig om de lage participatie te verhogen, vindt de bank. DNB wil daarom een versoepeling van het ontslagrecht. Ouderen hebben nu vaak recht op een hogere ontslagvergoeding dan jongere werkzoekenden. Het is voor werkgevers daarom aantrekkelijker om jongeren aan te nemen.

Daarnaast hebben oudere werknemers langer recht op een werkloosheidsuitkering, vaak meer dan drie jaar. Door die periode korter te maken, moeten ouderen ook sneller aan de slag kunnen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *