Meer 55-plussers aan het werk

De afgelopen 20 jaar is de arbeidsparticipatie van 55 plussers meer dan verdubbeld, hierbij is de participatie van ouderen op de arbeidsmarkt weer terug op het niveau van de jaren 60. dit blijkt uit gegevens van uitkeringsinstantie UWV.

In de periode 1960 tot 2013 begon de arbeidsparticipatie op 56 procent van alle 55 plussers om te dalen tot 25% in 1991. Momenteel zijn we nagenoeg terug op het oude niveau met een percentage van 53%.

Dat nu weer meer ouderen werken komt door de toenemende vraag naar personeel toen de economie halverwege de jaren tachtig weer begon te groeien. Daarnaast is het gestegen opleidingsniveau de belangrijkste verklaring. Naarmate mensen hoger zijn opgeleid, werken ze langer door.

50 plusser wil niet tot 67 werken

Doorwerken tot 67, dat ziet slechts 20% van de 50 plussers zitten.

Uit een enquete onder 5400 50 plussers door EenVandaag blijkt dat slechts 1 op de 5 zichzelf ziet doorwerken tot zijn 67ste. De rest denkt dat ze voor die tijd al met pre pensioen zijn. 46% van de deelnemers denkt dat hun huidige werkgever ze niet tot hun 67ste in dient wil houden. Werkgever blijven ook geen leeftijdsbewust personeelsbeleid te hanteren, althans dat vindt 66%

Part-time werk met full-time salaris (ook voor 55 plussers)

Veel mensen zijn voor hun inkomsten nog altijd afhankelijk van een baan bij een baas. Op het moment dat je in een zo’n situatie ontslagen wordt, ontstaan er problemen zoals het betalen van de hypotheek. Daarnaast is het in de huidige economie ook niet eenvoudig voor 55 plussers om succesvol te solliciteren en een andere baan te vinden.

Werk, kortom, ligt niet meer voor het oprapen en dienstverbanden van tientallen jaren bij dezelfde werkgever worden zeldzaam. Het is dus zaak om te zorgen dat je zelf voor een inkomen kan zorgen.

Geld verdienen via internet stond 10 jaar geleden nog in de kinderschoenen maar internet was ook nog niet zo groot. Tegenwoordig is het internet niet meer weg te denken uit ons huidige leven. Het internet is heel groot geworden, de taart is gegroeid, daarnaast is alles transparanter geworden waardoor het nu voor iedereen met een computer + internet aansluiting mogelijk is om geld (bij) te verdienen via internet.

Waarom zou je nog afhankelijk blijven of elke keer weer teleur gesteld worden door de volgende afgewezen sollicitatie?

Lees meer >>

Zoektermen:

  • vacatures 55 plus
  • vacature 55 plus

Gelderlanders willen door tot 67 jaar

42% van alle Gelderlanders is van plan om door te blijven werken tot hun 67ste jaar.

Dit blijkt uit onderzoek van Eenvandaag in samenwerking met Omroep Gelderland. Doorwerken tot zijn of haar 65ste ziet 64% zitten.

De arbeidsmarkt in Gelderland is ten opzichte van vorig jaar wederom verslechterd, waren er in juli 2011 nog 29 duizend werklozen, in juli 2012 is dit aantal met 15800 opgelopen naar 34800.

De Nederlandse Bank (DNB) pleit voor hervorming van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Volgens DNB heeft Nederland een relatief lage werkloosheid maar zitten er relatief veel ouderen (55 plus) werkloos thuis. De arbeidsparticipatiegraad van ouderen tussen 55 en 65 is de afgelopen jaren weliswaar met 20% gestegen (van 34% naar 54% participatie) maar ondanks die stijging zijn er in Nederland weinig ouderen aan het werk vergeleken met andere landen. De stijging komt vooral door subsidies op langer werken en doordat het minder makkelijk is geworden om vervroegd met pensioen te gaan.

Versoepeling
Er zijn meer hervormingen nodig om de lage participatie te verhogen, vindt de bank. DNB wil daarom een versoepeling van het ontslagrecht. Ouderen hebben nu vaak recht op een hogere ontslagvergoeding dan jongere werkzoekenden. Het is voor werkgevers daarom aantrekkelijker om jongeren aan te nemen.

Daarnaast hebben oudere werknemers langer recht op een werkloosheidsuitkering, vaak meer dan drie jaar. Door die periode korter te maken, moeten ouderen ook sneller aan de slag kunnen.

Notarissen van 65plus werken door

Meer notarissen dan voorheen zijn nog werkzaam terwijl ze de leeftijd hebben bereikt van 65 jaar of ouder. In juli 2012 waren er 36 notarissen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikten, terwijl dat er twee jaar geleden, in mei 2010, nog 9 waren. Dat blijkt uit factsheets van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

In mei 2010 schreef de KNB op basis van de leeftijdsverdeling van de Nederlandse notarissen nog: ‘Duidelijk is dat er een golf aankomt van mannelijke notarissen die de komende jaren met pensioen gaan.’ Dat is inderdaad het geval, alleen wordt het moment van pensionering door steeds meer notarissen enkele jaren uitgesteld. Een verklaring daarvoor wordt in de factsheet niet gegeven, maar aangenomen mag worden dat dit mede een gevolg is van de slechte economische omstandigheden en onzekere situatie bij de pensioenfondsen, waaronder ook die van het notariaat.

Dit jaar werden er 17 notarissen van 65 jaar geteld, 10 van 66, 6 van 67 jaar, 2 van 68 jaar en 1 notaris is zelfs al 69 jaar oud. Twee jaar geleden waren er 8 notarissen van 65 jaar en 1 van 67. Het zijn overigens alleen mannen die op die leeftijd nog in het notariaat werken.

Lees meer (Bron) >

Zoektermen:

  • lotte schippers

65 plusser onmisbaar in taxibranche

De 65-plussers zijn onmisbaar in de taxibranche. Ze zijn flexibel in te zetten en vinden het leuk om met de klant om te gaan. Maar ook de werkgeverslasten zijn veel lager, want er is bijvoorbeeld niet langer sprake van WW- en pensioenpremie. Payrollonderneming Please Payroll merkt dan ook toenemende vraag van opdrachtgevers naar oudere werknemers.

Het bedrijf pleit daarom voor meer voorlichting over de voordelen van de inzet van oudere werknemers en zal hier de komende tijd op diverse manieren aandacht voor gaan vragen bij het MKB en de landelijke politiek.

Volgens Please dringt langzaam het besef door dat veel gepensioneerden feitelijk helemaal niet willen stoppen met werken: zij hechten aan de sociale contacten en kunnen in sommige gevallen een aanvulling op hun AOW of pensioen goed gebruiken.

Uit cijfers van het CBS blijkt dan ook dat de netto arbeidsparticipatie van 65-plussers zowel in absolute aantallen als relatief de laatste tien jaar duidelijk is toegenomen (naar 162.000 in het eerste kwartaal van 2012).

Lees verder >

Meer 65 plussers aan de slag.

Meer 65 plussers aan de slag. Uit cijfers van het CBS is gebleken dat er in het eerste kwartaal van 201

Uit cijfers van het CBS is gebleken dat er in het eerste kwartaal van 2012 meer 65 plussers aan het werk zijn ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011. In 2012 waren 162.000 ouderen (65 plussers) aan het werk, in 2011 129.000, een stijging van 36.000

Volgens het CBS wordt duidelijk dat de arbeidsparticipatie van 65 plussers steeds hoger wordt. De stijging wordt niet verklaard door dreiging van een lagere pensioenuitkering omdat er ook al sprake was van pensioen aanpassingen in de periode 2010-2011 en toen bleef het aantal 65 plussers met een baan nagenoeg gelijk.

Zoektermen:

  • franc van boekhold